Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářů

Seminář byl zrušen


Var. symbol17182
NázevPůsobnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí - úvod do problematiky
AkreditaceMPSVCR2016/0236-PC/SP
LektorJUDr. Věra Novotná
Termín06.04. 2017
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníBrno - COWO Brno
Cena za osobu1390,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

 

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností jako OSPOD ukládá z hlediska procesního zákon o sociálně-právní ochrany dětí a zákon o zvláštních řízeních soudních mnoho povinností, které spočívají především v roli navrhovatele na zahájení soudního řízení, týkajícího se nezletilých dětí nebo opatrovníka. OSPOD tak vystupují nejen v postavení sociálních pracovníků s působností danou zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona o sociálních službách, ale také jako účastníci soudního řízení v péči soudu o nezletilé. S tím souvisí potřebná znalost příslušných ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních ve spojení se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a občanského zákoníku a příslušné judikatury, o to víc to platí v současnosti, kdy jsou tyto a další právní předpisy nové nebo výrazně novelizované.

 

Obsah semináře:     
 
Úvod: vztah nového zákona o zvláštních řízeních soudních, OZ, OSŘ a zákona o sociálně-právní ochraně dětí, (dále jen zákon o SPOD), popř. jiných zákonů, věcná příslušnost, místní příslušnost, přenesení příslušnosti, právo státního zastupitelství, předběžná opatření, zahájení řízení.
 
  

1. Jaká řízení zákon upravuje, vztah k OSŘ, občanskému zákoníku a zákonu o sociálně-právní ochraně dětí

- věcná a místní příslušnost, přenesení příslušnosti, v případě nesouhlasu rozhoduje odvolací soud, problémy, právo státního zastupitelství podávat návrhy nebo vstupovat do řízení,

 

2. Práva a povinnosti OSPOD 

- kdy OSPOD má právo a povinnost podávat návrhy na zahájení soudního řízení, včetně předběžných opatření, oprávnění OSPOD během soudního řízení, výkon opatrovnictví, součinnost při výkonu rozhodnutí, procesní práva dětí,

- řízení, která se dotýkají nezletilých dětí, ale OSPOD nemá aktivní legitimaci k podávání návrhů, jaké možnosti OSPOD má - podněty, upozornění, výkon opatrovnictví OSPOD během soudních řízení, judikatura

 

3. Kazuistiky a případové studie

- Řešení kazuistik a případových studií, zaměřených na jednotlivé jevy a možnosti vhodné a účelné spolupráce

 

4 Diskuze, Zpětná vazba a ústní hodnocení programu

 
 
 
!! Uzávěrka přihlášek je 30. 03. 2017 !!
 
 
zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz
 


Seminář byl zrušen