Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářů

Seminář byl zrušen


Var. symbol18137
NázevInformační zákony v praxi - novinky v legislativě a judikatuře z pohledu autorů komentářů k zák. č. 106/1999 Sb. a zák. č. 123/1998 Sb.
AkreditaceMVČR: AK/PV-364/2018 AK/VE-217/2018
LektorJUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.
JUDr. Miloš Tuháček
Termín20.11.
20.11. 2018
ČasSeminář 18113-Informační zákony v praxi - novinky v legislativě a judikatuře z pohledu autorů koment
Místo konaníČeské Budějovice - Kulturní dům Metropol
Cena za osobu1690,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Seminář je určen všem úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC a týká se všech odborů, kde se poskytují informace podle zákonů č. 106 a 123.

Zajímavý a v praktické rovině vedený seminář lektorují autoři praktického komentáře k uvedeným zákonům (vyšlo v listopadu 2017 ve Wolters Kluwer - ASPI)

Obsah semináře:

1. Vztah zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, další komplexní speciální úpravy. Povinnost vyřizovat žádost o informace podle povahy požadované informace, nikoli podle toho, jaký zákon uvede žadatel (Sb. NSS č. 2062/2010)

2. Povinné subjekty, vč. obcí a veřejných institucí, aktuální judikatura k obchodním korporacím coby povinných subjektů

3. Poskytování informací na žádost x aktivní zpřístupňování informací (povinné minimum a vlastní aktivity povinného subjektu)

4. Dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (požadavky na odborné a právní expertízy, vytváření statistik apod.) 

5. Šikanózní žádosti o informace, zásada zákazu zneužití práva

6. Omezení přístupu k informacím, zejm. ochrana osobních údajů, osobnosti, obchodního tajemství, autorských práv, informací od třetích osob včetně podatelů podnětů, vnitřní pokyny x metodiky, neexistující informace jako faktický důvod odmítnutí žádosti 

7. Vyřizování žádostí o informace z kontrolní činnosti a ze spisů správního řízení, vztah k nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu

8. Informační zákony ve vztahu k povinnosti mlčenlivosti uložené zákonem o kontrole a správním řádem, příp. dalšími zákony

9. Úhrady za poskytování informací 

10. Úprava poskytování informací a nahlížení do spisu podle dalších právních předpisů, zejm. dle § 168 odst. 2 stavebního zákona (poskytování kopie dokumentace stavby)

11. Aktuální legislativní novinky, zejm. GDPR a zákony s ním související

 

!!Uzávěrka přihlášek je 13. 11. 2018!!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz

 Seminář byl zrušen