Vzdělávací agentura IPSUM s.r.o. organizuje semináře a kurzy pokrývající svými tématy všechny oblasti působení veřejné a státní správy.

Agentura splňuje podmínky akreditace vzdělávací instituce, a je akreditována Ministerstvem vnitra ČR pod číslem AK/I-8/2021.Agentura IPSUM s.r.o. nabízí:

- vzdělávací akce pro veřejnou a státní správu
- vzdělávací akce pro ostatní subjekty
-semináře na zakázku připravované dle Vašich potřeb a našich zkušenostíPři své činnosti se agentura IPSUM řídí těmito standardy:

- předávat účastníkům vzdělávacích akcí znalosti a zkušenosti prostřednictvím kvalifikovaných lektorů
- zajistit kvalitu a aktuálnost nabídky v obsahu i v organizaci při současném respektování profesionální úrovně a komplexnosti nabízených služeb
- budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky a udržovat profesní partnerství